Finansowanie projektów PV

Usługę doradczą dot.  finansowania projektów PV zawsze rozpoczynamy od dokładnej analizy danego projektu. Po podpisaniu NDA oraz rozmowach z przedsiębiorcami oceniamy realne szanse na uzyskanie finansowanie oraz wybieramy produkty bankowe i pozabankowe, które mogą posłużyć do realizacji celów inwestora. Opracowujemy dokładne biznesplany i modele finansowe na potrzeby instytucji finansowych spełniające wymogi zarówno banków jak i oczekiwania inwestorów.

Przygotowujemy wszelkie analizy i założenia w taki sposób, aby zawierały one wszelkie szczegóły i by nie został pominięty w nich najmniejszy detal.Pomagamy inwestorom w rozmowach i negocjacjach z instytucjami finansowymi. Przeprowadzamy inwestora przez cały proces aplikacyjny, jak również negocjacje i ustalanie ostatecznych warunków przyznawanego finansowania.

Zakres usług : 

  • ocena możliwości uzyskania finansowania bankowego i pozabankowego – usługa bezpłatna,
  • tworzenie biznesplanów oraz modeli finansowych inwestycji,
  • negocjacje z instytucjami finansowymi.