Projekty wykonawczo – zamienne 

Pierwszym kontaktem z wizerunkiem farmy fotowoltaicznej jest projekt budowlany. Ukazuje on nam nie tylko rozwiązania techniczne, ale i projekt zagospodarowania terenu, czyli działki. Natomiast projekt wykonawczy jest o wiele bardziej szczegółowy i uściśla rozwiązania z przedstawionego projektu budowlanego. Jest to spis dyspozycji technicznych, udzielanych wykonawcom inwestycji.

Projekt wykonawczy sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy instalacji fotowoltaicznej, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych. Na tym tle projekt budowlany wypada dosyć blado, ale właśnie na jego podstawie otrzymujemy wszystkie konieczne zezwolenia.

 

Oczywiście dokumentacja szczegółowa opracowywana jest przez konstruktorów, elektryków osobno, a przez to dodatkowo płatna, natomiast niesie za sobą ogromne walory, jak choćby odciążenie wykonawcy z konieczności podejmowania decyzji, jakich użyć materiałów i rozwiązań wykonawczych. Jest to ogromne obciążenie, a brak planu technicznego wydłuża czas i koszty inwestycji. Ponadto warto zwrócić uwagę, że projekt wykonawczy to często niewielki procent kosztu całej inwestycji, a w znaczącym stopniu usprawnia on i przyspiesza budowę.

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Mimo, że nie musimy posiadać takiej dokumentacji, warto się o nią zatroszczyć.

Pozwala ona na doprecyzowanie prac związanych z naszą inwestycją i lepiej kontrolować zakres wykonywanych prac. Dzięki temu, że dokumentacja techniczna zawiera rysunki w odpowiedniej skali i z opisami, które w szczególności dotyczą rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz komponentów instalacji pv, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające.

Ponadto projekty wykonawcze dotyczyć mogą przygotowania terenu pod budowę. Dzięki tak dużemu zasobowi informacji, na podstawie projektu wykonawczego jesteśmy w stanie sporządzić kosztorys inwestycji, ewentualnie skorygować proponowane nam ceny budowy instalacji, bez robocizny, z rzeczywistymi realiami kosztów materiałów. W dobie poszukiwania oszczędności wiedza, jakie dokładnie potrzebne są materiały, jakiej jakości oraz ich ilość i koszt prowadzonej inwestycji, nie będzie dla nas niespodzianką.