Temat odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych, jest bardzo popularny wśród indywidualnych i komercyjnych inwestorów. Jak dużo wiarygodnych i trafnych informacji mają oni o energii słonecznej? Powołując się na ankietę przeprowadzoną przez na 1000 inwestorach potwierdźmy lub obalmy kilka popularnych mitów na temat fotowoltaiki.

Mit 1 – Instalacje fotowoltaiczne są drogie

Wśród ankietowanych inwestorów aż 53% stwierdziło, że największym problemem związanym z podjęciem decyzji odnośnie przejścia na energię słoneczną był koszt, podczas gdy tylko 5% stwierdziło, że nie ma to żadnego znaczenia.
Faktycznie to brak wiedzy o wartości inwestycji w długim okresie użytkowania instalacji pozwala potencjalnym inwestorom myśleć w ten sposób. Niższe rachunki za prąd to oszczędność pieniędzy już z perspektywy każdego miesiąca. Z biegiem czasu ta inwestycja zwróci się i zacznie przynosić zyski. Istnieją również ulgi podatkowe i zachęty do korzystania z energii słonecznej, które zachęcają do korzystania z energii słonecznej i czynią ją bardziej atrakcyjną finansowo. Wiedza na temat finansowania odnawialnych źródeł energii w Twoim regionie może obalić ten mit.

Mit 2 – Inwestycja w fotowoltaikę zwraca się długo

Wyliczenia zwrotu inwestycji w energię słoneczną są uzależnione od wielu czynników. Ankietowani inwestorzy jednak nie byli pytani o konkrety, ale o przeczucia. Podczas gdy 51% respondentów odpowiedziało średnio 2-5 lat, 21% ludzi sądziło, że zwrot z inwestycji w panele słoneczne może zająć do 10 lat.
Faktem jest, że większość podłączonych do sieci systemów solarnych zwraca się w ciągu około 3 do 6 lat. Jeśli jednak zatrudnisz wykonawcę, może to zająć około 5 do 9 lat. Aby nie zgadywać, czy panele słoneczne są tego warte, możesz obliczyć okres zwrotu inwestycji i zwrot z inwestycji w energię słoneczną. Jednoznacznie nie możemy obalić tego mitu, ale pomocna w oszacowaniu zwrotu z inwestycji będzie współpraca ze specjalistami – zapytaj Sun Hunter jak szybko zwróci się Twoja inwestycja.

Mit 3 – Panele słoneczne są skuteczne niezależnie od lokalizacji

Ciekawe, że aż 45% ankietowanych uważa, że panele słoneczne nie działają w niektórych lokalizacjach. Kolejne 33% respondentów było niepewnych.
Chociaż szczytowe godziny słoneczne różnią się w zależności od lokalizacji, zarówno zimny, jak i gorący klimat są zdolne do gromadzenia energii słonecznej.
Istnieje również wiele sposobów maksymalizacji wydajności paneli słonecznych. Wybór najbardziej wydajnego panelu słonecznego jest ważny, ale warto też mieć pewność, że panele są instalowane w sposób strategiczny i odpowiednio o nie dbają. Zatem panele słoneczne mogą działać w każdej lokalizacji, choć ich efektywność uzależniona jest od nasłonecznienia.

Mit 4 – Utrzymanie paneli słonecznych jest pracochłonne i drogie

W powszechnej wiedzy ankietowanych czyszczenie paneli słonecznych jest często potrzebne, a konserwacja jest trudna.
W badaniu 32% uczestników badania uważało, że panele słoneczne należy czyścić co miesiąc, a 18% uważało, że należy je czyścić co tydzień. Ponadto 48% ankietowanych uważało, że konserwacja układu słonecznego była średnio trudna, a 17% uznało to za niezwykle trudne.
Obalamy ten mit, gdyż w rzeczywistości czyszczenie i konserwacja paneli słonecznych nie są zbyt skomplikowane.

Mit 5 – Posiadając instalacje PV nie korzystam z energii z sieci energetycznej

Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej może całkowicie zaspokajać potrzeby na energię dla Twojego domu lub biznesu, ale jeśli tak nie będzie, to brakującą ilość energii wykorzystasz z sieci energetycznej. Bez obawy prądu Ci nie zabraknie.
Obalamy ten mit, ale ważne jest, aby poprawnie ocenić energię słoneczną konieczną do zaspokojenie Twoich potrzeb i wybrać najlepszy system energetyczny dla swojego projektu. W tym zakresie również pomożemy.