Wielkoskalowy projekt 145 mW

Wielkoskalowy projekt 145 mW

Starosta Wejherowski zatwierdził 27 sierpnia 2020 r. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą zespół paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (obejmującą 35 kontenerowych stacji transformatorowych oraz instalacje...
Z energią w przyszłość!

Z energią w przyszłość!

Zespół SUN HUNTER na szkoleniu pt.: ”Stacje Transformatorowe oraz Urządzenia dla Energetyki Odnawialnej – OZE” organizowanym przez ZPUE we Włoszczowej.Szkolenie było prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z branży i pokazało naszemu zespołowi nowoczesne metody...