Starosta Wejherowski zatwierdził 27 sierpnia 2020 r. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą zespół paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (obejmującą 35 kontenerowych stacji transformatorowych oraz instalacje nn-0,4kV i SN-15kV) w gminie Choczewo. To pozwolenie na budowę jednej z największych farm w Polsce na blisko 300 ha, to inwestycja, której projekt przygotował Sun Hunter. “To nasz największy projekt budowlany jak do tej pory – wielkoskalowy projekt 145 MW” mówi Izabela Kędroń, Prezes firmy.