Od miesięcy w krajobrazie przemysłowym Mysłowic buduje się farma fotowoltaiczna o mocy 37 MW, która jest zlokalizowana na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach, gmina Mysłowice, powiat miasto Mysłowice, województwo śląskie.

Inwestorem projektu jest TAURON. Projekt dofinansowany był z funduszy POIiŚ.

Łączna moc powstającej farmy fotowoltaicznej wynosi 37,14 MW. Elektrownia składa się z ponad 82 tys. modułów fotowoltaicznych, 140 szt. inwerterów oraz 10 szt. stacji transformatorowych. Całość inwestycji zajmuje powierzchnię ok. 52 ha. Wielkość inwestycji można zobaczy na zdjęciach w naszej galerii.

Sun Hunter Sp. z o. o. odpowiedzialne było za przygotowanie projektu budowlanego, a następnie kompleksowego projektu wykonawczego. Prace projektowe rozpoczęły się już w 2020 r. Budowa rozpoczęta została w 2022 r. Przez cały okres trwania budowy nasze biuro projektowe prowadzi nadzór autorski.

Zakończenie inwestycji  planowane jest na drugą połowę 2023 r.

Jest to pierwszy etap przedsięwzięcia zakładającego budowę dwóch instalacji o mocy docelowej 100 MW. Stanowi to jeden z największych projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Lokalizacja elektrowni słonecznej na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych, pokazuje, że można wykorzystać już istniejące tereny przemysłowe do budowy farm fotowoltaicznych. Taka transformacja zanieczyszczonej przestrzeni w teren produkujący energię odnawialną stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

I to Sun Hunter wykonało ten krok 😊

Zdjęcia: TAURON