Kierunek zmian w energetyce został określony wprost – Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to plan dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 roku.
Gwarancją sukcesu, w postaci spełnienia postawionych w nim celów, jest między innymi spójna strategia budowy nowej, zielonej i taniej energetyki, również w Polsce.
Energii potrzebujemy więcej i więcej, dlatego zaczynamy zwracać szczególną uwagę na sposób jej wytwarzania, który ma wpływ na jej koszt oraz ochronę środowiska naturalnego.
Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, magazyny energii, produkcja i wykorzystanie wodoru czy rozproszona generacja – to nie opowieści science fiction, a rzeczywistość.