Aukcje OZE ogłoszone! Urząd Regulacji Energetyki opublikował na stronie URE harmonogram Aukcji na 2020. Składanie wniosków i deklaracji rozpoczyna się już na początku listopada.

Więcej informacji dostępne na oficjalnej stronie URE.