Rok 2020 należał do energetyki słonecznej. W Polsce kolejne moce instalowane w fotowoltaice wyprzedzały wszystkie dotychczasowe plany rozwoju tego sektora. Dynamiczny przyrost nowych mocy usytuował nasz kraj na 4 miejscu najszybciej rozwijających się rynków w Europie i jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc do inwestycji, co zaowocowało napływem zagranicznych inwestorów.

Sun Hunter był partnerem KongresuPV, dwudniowego wydarzenia dla sektora fotowoltaiki (8-9 września 2021, Warszawa).


W bloku tematycznym „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych” wystąpiła Izabela Kędroń, prezes Sun Hunter. Prezentacja pt: „Projektowanie farm słonecznych” budziła duże zainteresowanie i na zakończenie pojawiło się wiele pytań od uczestników kongresu.