Nowy projekt, nowe wyzwania … Sun Hunter udało się uzyskać pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach.  

  • Inwestor – Tauron Wytwarzanie S. A.
  • Łączna moc farmy wynosi 37,136 MW
  • Całkowita powierzchnia terenu wykorzystywana pod inwestycję: 51,50 ha
  • Ilość paneli: 94 016 szt.
  • Ilość inwerterów: 173 szt.
  • 14 stacji transformatorowych