Zespół SUN HUNTER na szkoleniu pt.: ”Stacje Transformatorowe oraz Urządzenia dla Energetyki Odnawialnej – OZE” organizowanym przez ZPUE we Włoszczowej.
Szkolenie było prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z branży i pokazało naszemu zespołowi nowoczesne metody pracy i zastosowania sprzętu w projektach budowlanych instalacji fotowoltaicznych.
Ten dzień, poza ogromną dawką wiedzy praktycznej i teoretycznej, był również pretekstem do integracji poza biurem.